DOCKER KULLANIMI

Öncelikle pisilinux/main ve pisilinux/core depolarını kendi github sayfana forkla. Sonra çatalladığın depoları aşağıdaki gibi yereline klonla. burada kullanıcı_adı github kullanıcı adıdır. Ona göre düzenle.

git clone [email protected]:kullanıcı_adı/main.git

Aşağıdaki komutları kullanarak git ayarlarını yap.

git config --global user.name "......"

git config --global user.email "......"

sonra /home/kullanıcı_adı/ dizinine pisi-2.0 isminde bir klasör aç

pisi-2.0 bu klasörün içine clone yaptığın main ve core klasörlerini at, hatta buraya doğrudan clone et

sonra core dosyasının içine gir

git remote add upstream [email protected]:pisilinux/core.git

komutunu ver

sonra main klasörüne gir

git remote add upstream [email protected]:pisilinux/main.git

komutunu ver

bundan sonra her iki klasörde de

git pull upstream master

komutuyla pisilinux deposundaki değişiklikleri al

git push origin master

komutuyla kendi forkuna gönderebilirsin.

Gelelim docker bağlamaya

konsole aç

sudo service docker start

bu komuttan sonra YENİ bir konsole sayfası aç

sudo docker pull pisilinux/chroot

sudo docker run -v /home/kullanıcı_adı/pisi-2.0:/git -v /home/kullanıcı_adı/pisi-2.0/build:/root -v /var/cache/pisi/archives:/var/cache/pisi/archives -v /var/cache/pisi/packages:/var/cache/pisi/packages -itd --security-opt=seccomp:unconfined pisilinux/chroot bash

sudo docker ps -a

bu komuttan sonra çıkan konteynır_adı her ne ise ona dikkat ederek,

sudo docker start id yada container adı

sudo docker attach konteynır_adı yada id

service dbus start

cd /git

pisi ur

pisi up -dvsy --ignore-safety

derlemeye hazırız.

pisi-2.0/main/desktop/kde/applications/kpat klasörümüzdeki kpat adlı paketi şöyle derliyoruz:

pisi bi -dy --ignore-safety main/desktop/kde/applications/kpat/pspec.xml 

derlediğimiz paketin, runtime dependency lerini anlamak için;

az önce yaptığımız paketi kuruyoruz,

pisi it kpat......pisi --ignore-safety

checkelf -s -x kpat*.pisi

çıkan rapora göre, runtime deps düzenliyoruz.

bitti.

DİKKAT: Paketin Işleri Bitince, Yeni Pakete Geçmeden, sonradan kurduğumuz dependency leri temizlemek için

pisi hs -t 78

çıkarken:

yeni bir konsol penceresi açıp,

sudo docker stop konteyner-id

konteyner-id, çalışırken kullandığımız konsol penceresinde var,

hazir durdurmusken,

sudo docker rm konteyner-id

ile de silebilirsiniz.

Artık Pull-Request göndermeye hazırız.

DİKKAT: Sonraki docker kullanımları için, "gelelim docker bağlamaya.." satırından sonrakilerin uygulanması yeterli.

Sonraki kullanımlarda, her seferinde en baştan bunları yapmadan, son kullandığımız konteyniri çalıştırabiliriz.

Aşağıdaki konteynır adı ve numaralar.. vs temsilidir, son kullandığımız konteynır bilgilerimizi bir yere not ederek, aşağıdaki şekilde kullanabiliriz:

sudo service docker start

sudo docker start id yada container adı

sudo docker attach id yada container adı

service dbus start

pisi ur

pisi up -dvsy --ignore-safety

pisi bi -dy --ignore-safety main/desktop/kde/applications/kpat/pspec.xml