SİSTEMDE KURULU PAKETLERİN LİSTESİNİ ALMA

Sistemde kurulmuş paketlerin listesini Ev dizinindeki paket_listesi.txt dosyasına kaydeden kod

pisi li | sed 's/ .*//' > ~/kurulu_paket_listesi.txt

paket_listesi.txt Dosyasını yeni kurduğunuz sistemde Ev dizinine kopyalayın.

Ev dizinindeki paket_listesi.txt dosyasındaki paketleri yeni kurulan sisteme kuran kod

sudo pisi it `cat ~/kurulu_paket_listesi.txt`