YAMA HAZIRLAMA

diff -ur /dev/null dosyanın/oluşacağı-adres/dosya.adi
diff -ur /dev/null tr.po >turkish.patch
diff -Nurp pspp-orig pspp > tr-po.patch
diff -Nuar orjinaldosya değişmişdosya >hebele.patch
diff -Nuar a.old a > a.patch

yamayı aç

+++po/tr.po

yap.

<Patch> level = “1” 

sisteme müdehale, o dil paketleri için kullan