SWAP ALANI OLUŞTURMA

Swap alanı oluşturmadan kurulum yapmışsanız aşağıdaki adımları izleyerek hâlâ sisteminize Swap alanı oluşturabilirsiniz.

sudo dd if=/dev/zero of=/swap bs=1024 count=8192000

Buradaki 8192000, 8000*1024 ile elde edilmiştir ve swap yeni dosyamızın ismidir. 8Gb swap alanı uluştaracaktır. Daha fazla oluşturmak istiyorsanız, Mb * 1024 olarak hesaplayıp count= karşısına yazın.

Oluşturulan dosyası swap yapalım

sudo mkswap /swap

yeni swap ı etkinleştir

sudo swapon /swap

fstab dosyasına ekleyelim

sudo kate /etc/fstab

Açılan dosya içine aşağıdaki satırı ekleyeli

/swap swap swap defaults 0 0

test edelim

cat /proc/swaps